Ghi số điện 1 pha

Phần mềm Ghi số điện KWh Mobility cho phép ghi chỉ số công tơ của các khách hàng môt pha. Sau khi ghi xong sẽ tự động tính sản lượng điện trong tháng.

Xem tiếp...

Ghi số điện 3 pha

Phần mềm KWh Mobility trên máy tính bảng cho phép ghi chỉ số của khách hàng ba pha. Sau khi ghi xong sẽ tự động tính sản lượng điện tiêu thụ.

Xem tiếp...

Truyền dẫn dữ liệu

Việc truyền dẫn dữ liệu giữa máy tính bảng và máy tính được thực hiện dễ dàng thông qua copy trực tiếp qua cổng USB hoặc truyền dữ liệu trực tiếp qua WiFi.

Xem tiếp...